Santa Maria de la comanda del Temple (Perpinyà)

La primera referència sobre l’existència d’una casa o comanda dels templers a Perpinyà és de l’any 1180. La comunitat de Perpinyà era formada per sis o set frares i era la segona en importància al Rosselló després de la del Masdéu. A més de l’església de Santa Maria i de la residència dels templers, al seu voltant hi havia un petit barri fortificat anomenat el Coronell. Fou seu de l’arxiu reial dels reis de Mallorca.