Castell de Bescaran (Anserall)

Tot i que no hi ha restes segures de la construcció, el castell de Bescaran és ben documentat. La vila de Bescaran, esmentada ja el 953, fou una possessió del bisbe i de la canònica de la Seu d’Urgell des del 988. La primera menció del castell data del 1161, en una convinença signada entre el bisbe Bernat Sanç i el vescomte Ramon de Castellbò; el bisbe cedia al comte Ermengol VII la possessió del castell de Bescaran. Quaranta anys més tard, el 1201, el bisbe, llavors Bernat de Vilamur, va fer renunciar a Arnau de Castellbò, Arnalda Caboet i la seva filla Ermessenda als drets adquirits sobre...