Colomer d’en Ruf (Anserall)

Situació

Aspecte que oferia aquest antic colomer a la primeria dels anys noranta.

ECSA - A. Villaró

Les restes d’aquest colomer es troben damunt d’Ars, entre el poble i les restes del castell, dominant el torrent.

Mapa: 34-10(215). Situació: 31TCH682006.

A llevant del poble d’Ars surt el camí que mena cap al peu de turó del castell. Un cop travessat el torrent, les runes del colomer són a la dreta.

Història

No tenim notícies històriques sobre aquesta construcció. Cap element conservat de l’estructura no en fa suposar la funció com a colomer, únicament...