Castell del Serrat de les Cabanetes (Anserall)

Les seves escasses ruïnes es troben a 1 km al N del repetidor de Telefònica que hi ha dalt de les comes de Burbre, sobre una roca, en el serrat de les Cabanetes, del qual ha pres el nom.

No hi ha referències documentals de la presència d’una fortificació en aquell indret. Tot i que la memòria popular assenyala el castell com un monestir, la tipologia i la situació fan que més aviat sembli un petit castell, destinat al control dels passos alts entre la vall de Castellbò i la vall de Sant Joan.

Sobre la roca que el sustenta hi ha un gran tarter de rocs, restes possibles d’una mota, si bé també hi ha d’haver l’enderroc de les estructures —de planta rectangular— de la part superior, amb prou feines perceptibles.