Colomer d’Aós de Civís (Anserall)

Situació

El colomer d’Aós de Civís, un dels més ben conservats de la zona.

J. Tous

Aquest colomer és a llevant del poble d’Aós, a l’altra banda del riu.

Mapa: 34-9(182). Situació: 31TGH717079.

L’itinerari per arribar a Aós de Civís és el mateix que s’ha ressenyat en la monografia dedicada a Sant Pere d’Aós de Civís.

Colomer

Aquest colomer es conserva en molt bon estat, segurament gràcies a la seva reutilització posterior.

És de planta quasi quadrada, de 3,80 m × 4,05, amb uns murs de 80 cm de gruix. L’aparell és força sòlid, fet amb pedra a penes desbastada...