Colomer d’Aós de Civís (Anserall)

Situació

El colomer d’Aós de Civís, un dels més ben conservats de la zona.

J. Tous

Aquest colomer és a llevant del poble d’Aós, a l’altra banda del riu.

Mapa: 34-9(182). Situació: 31TGH717079.

L’itinerari per arribar a Aós de Civís és el mateix que s’ha ressenyat en la monografia dedicada a Sant Pere d’Aós de Civís.

Colomer

Aquest colomer es conserva en molt bon estat, segurament gràcies a la seva reutilització posterior.

És de planta quasi quadrada, de 3,80 m × 4,05, amb uns murs de 80 cm de gruix. L’aparell és força sòlid, fet amb pedra a penes desbastada, unida amb terra. Hi ha moltes restes de l’arrebossat en guix, especialment a la part superior.

L’edifici s’assenta sobre el pendent de la muntanya, que ha estat buidat per a edificar-hi. El colomer s’alça uns 10 m a la banda de la vall, i 8 a la de muntanya.

La portella d’accés es troba a la façana est, i té 1,20 m d’alçada, com totes les dels colomers. Just a sota de la teulada s’obren unes petites finestres.

L’interior és ple de nius de colom, aproximadament uns doscents. En aquest edifici, les pedres que formen les bases dels nius fan com una mena de sortint. Quatre bigues de fusta suportaven les posts que cobrien el primer pis, a uns 4 m del teulat. L’escala que comunicava els dos pisos segurament era de fusta. És possible que, tanmateix, l’edifici fos mes alt i que la coberta actual sigui posterior.

El teulat és piramidal, de lloses, sostingut per un entramat de fusta.