Sant Julià de Somont (Anserall)

La notícia més antiga coneguda de la vila de Somont és de l’any 944. A partir d’aquí les mencions sobre el lloc es repeteixen en documents datats els anys 987, 1036, 1038 (Somunte), 1047 (Somont), 1051, 1053, 1057 (Semonte), 1061, 1075, 1079, 1081, 1085, 1086, 1097 i 1114, en què s’esmenta la vila i el mas de Subtusmont. La vila era situada al terme de Santa Maria de la Seu (actualment aquest indret és dins del terme municipal d’Anserall), però a tocar del de Sant Feliu de Ciutat, ja que en diversos documents datats els anys 1009, 1040, 1057 i 1081, es vincula el topònim de Sant Julià amb el de Camp Areny, terme identificat com de Sant Feliu de Ciutat. És precisament en el document del 1040 en què l’alou motiu de donació, i situat al terme de Sant Feliu, limitava amb l’església de Sant Julià, que cal suposar que correspon a l’església de Sant Julià de Somont.

Aquesta església, concretament, fou una de les possessions amb què fou dotada l’església de Santa Cecília d’Elins, amb motiu de la seva consagració l’any 1080.

Per les afrontacions aportades per alguns documents indicats anteriorment, es pot establir que la vila de Somont era situada al sector comprès entre els riu Valira i Segre i les viles de Calbinyà i Feners.