Sant Romà de Civís (Anserall)

El lloc de Civici apareix esmentat en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, juntament amb l’església, l’any 1084, en la venda d’unes terres “in apendicio de Sancto Romano de Zevic”.

Possessió dels Caboet en feu de l’església d’Urgell, passà posteriorment als seus hereus, els vescomtes de Castellbò. Al Spill… d’aquest vescomtat, del 1519, la vila de Civís era vila closa i era integrada a la batllia i quarter de Ciutat.

L’església de Sant Romà de Seviç fou visitada l’any 1312 pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona. El capellà d’aquesta església figura en la relació de la dècima de l’any 1280 i un segle més tard, en el llibre de la dècima de la diòcesi del 1391.

L’església actual és un edifici rectangular amb un campanar de torre potser del segle XVII; l’església però, ha estat reconstruïda més recentment, com ho revelen els seus murs que es perllonguen més enllà de la façana i una capella quadrada, potser d’aparell més antic. Eclesiàsticament, l’antiga parròquia de Civís depèn de la parròquia d’Arcavell.