Santa Maria de Feners (Anserall)

Situació

Antiga ermita, avui abandonada i sense culte, envoltada per un exuberant marc vegetal.

ECSA - M. Anglada

Aquesta capella és a una altitud de 1 250 m, en una cota 150 m més alta i al mateix vessant que el poble d’Argolell.

Mapa: 34-10(215). Situació: 31TCG719999.

Per anar-hi cal continuar el camí que surt d’Argolell cap a tramuntana durant cosa d’1 km. L’ermita és a uns 20 m del camí. (MAB)

Història

Poques són les dades històriques conegudes d’aquesta ermita. En la visita pastoral del 1758 era una capella annexa de l’església de Santa Eugènia d’Argolell i el visitador féu constar que “és capella solitària”.

El lloc de Feneros és citat com a límit, l’any 924, de la vila d’Argolell. Les notícies documentals sobre Feners i la seva església, prop d’Argolell, no s’han de confondre amb les del castell de Feners, situat a l’extrem meridional del terme municipal actual, a la vora de Somont. (MLIC)

Església

Planta de l’ermita amb evidents modificacions al seu sector de tramuntana.

M. Anglada

L’ermita de la Mare de Déu de Feners és una petita construcció de planta típica, o sia, nau rectangular coberta amb quatre encavallades de fusta, capçada a llevant per un absis semicircular llis unit amb un doble plec i cobert amb volta de quart d’esfera.

Els únics elements arquitectònics visibles són una finestra absidal de doble esqueixada i el portal, situats a la cara de migjorn. L’arcada exterior de l’entrada és un arc rebaixat mentre que a l’interior és de mig punt. El mur de ponent i part del lateral de tramuntana queden colgats de terra i vegetació. Tots els paraments interiors estan enguixats i els exteriors arrebossats i emblanquinats, per la qual cosa no es pot discernir el tipus d’aparell. La coberta, en part enfonsada, està coberta de llicorella. (MAB)

Bibliografia

  • ACU. Llibre de visites, 1758, núm. 111, fols. 69-70; Baraut, 1979, vol. II, doc. 86, pàg. 66.