Santa Llúcia d’Arcavell (Anserall)

Situació

Vista de la façana de ponent d’aquesta església, actualment molt malmesa.

J. Tous

L’església de Santa Llúcia és a uns 45 minuts a peu des d’Arcavell, en direcció al sud, per l’antic camí de la Seu d’Urgell; es troba enmig d’un bosc d’alzines. (JAA-MLIC)

Mapa: 35-10(216). Situació: 31TCG752948.

Història

No es tenen notícies documentals d’aquesta església, tan sols es pot indicar que l’any 1904 era una capella annexa de la parròquia d’Arcavell. (MLIC)

Església

És un edifici d’una sola nau, probablement cobert amb volta de canó, avui esfondrada, i capçada per un absis semicircular que s’obre a la nau a través d’un arc presbiteral, que fa la gradació entre les amplades, i és reforçat exteriorment per dos contraforts que assenyalen la unió entre els murs de la nau i el semicilindre absidal.

A la façana de ponent hi ha una petita finestra, rectangular, mentre que a l’absis n’hi ha dues de doble esqueixada, una d’elles centrada i l’altra desplaçada vers el mur de migdia. En aquest mur hi ha la porta, molt simple, oberta amb un senzill arc adovellat. Sobre la paret del frontis de ponent hi ha restes d’un campanar de paret que sembla que tenia dos ulls.

L’aparell és de reble, amb pedres sense escairar, disposades irregularment i embegudes en morter de calç, la qual cosa indica clarament la rusticitat de la construcció, que cal situar entre les tipologies rurals datables entre els segles XI i XII.

Sembla que és d’aquesta església un retaule gòtic, dedicat a santa Llúcia, pintat pel Mestre d’Estamariu, que és al Museo del Prado. (JAA-MLIC)