Colomer de Bescaran (Anserall)

Situació

Colomer medieval de torre, força ben conservat.

ECSA - A. Villaró

Aquesta construcció es troba en un serradet, al cap del poble.

Mapa: 35-10(216). Situació: 31TCG804959.

Per arribar a Bescaran cal seguir el mateix itinerari descrit en la monografia dedicada a l’església de Sant Martí de Bescaran. El colomer es veu perfectament a dalt de tot del poble, i s’hi accedeix agafant el camí de bast de Bescaran a Arcavell.

Història

Tenim un testimoni indirecte de l’origen medieval d’aquest colomer, gens diferent dels de la resta de la zona. El 1497 va...