Castell de Ministrells (Anserall)

Situació

Únic angle conservat d’aquesta fortalesa d’estructura rectangular.

ECSA - A. Villaró

Les restes del castell es troben damunt del lloc de Ministrells, en un replà de la muntanya que tanca pel nord la vall de Ministrells.

Mapa: 34-10(215). Situació: 31TGC612014.

Al lloc de Ministrells, avui despoblat, s’hi arriba per una pista, practicable únicament a peu o amb vehicles tot terreny, que surt de la carretera de la Farga a Civís, 1 km més amunt d’Asnurri. Les restes de la forticació són damunt mateix del poble, a la banda nord.

Història

Hi ha molt poques notícies històriques sobre el lloc i la fortalesa de Ministrells. La vila de Ministrells és documentada des de l’any 1090, quan consta com un dels béns amb què es dotà per part dels senyors de Caboet la canònica de Santa Maria d’Organyà. Una referència al castell sembla que es troba en el testament de Ramon II de Caboet de l’any 1156, on es menciona un Pug de Ministrels. La petitesa de la fortificació justificaria aquesta qualificació. El topònim Pug apareix més tard —el 1206— designant inequívocament un castell.

Castell

Es tracta d’una estructura rectangular molt malmesa, de la qual se’n conserva una cantonada. La paret de migdia té uns 6 m de llarg, i les dues laterals 2,5 m. L’aparell és molt bast, excepte a les cantonades, on hi ha carreus treballats. La unió dels carreus es fa amb terra. En un nivell inferior hi ha d’altres restes de mur.

Prop de Ministrells hi ha una casa, anomenada el Pui, que tal vegada podria tractar-se del Pug que apareix en la documentació. Cal tenir en compte que conserva un mur amb fragments d’opus spicatum.

Bibliografia

  • Baraut, 1986, doc. 78, pàgs. 168-173.