Castell de Pessonada (el Pont de Claverol)

El lloc de Pessonada és documenta des del 1023 i el seu terme (“termino de Peçonada”) és citat els anys 1055 i 1056 com a afrontació septentrional dels castells d’Orcau i de Basturs, que el comte Ramon V vengué a Arnau Mir de Tost i donà a la seva futura muller, la comtessa Valença.

L’any 1163 trobem en un mateix document la signatura de Pere Mir de Pessonada i de Bernat d’Aramunt, possiblement castlans dels castells respectius pels comtes de Pallars. Juntament amb Vilanova, Pessonada consta en el fogatjament general del 1381 amb onze focs com un domini de Ramon de Pallars. L’any 1491 Pessonada passà a integrar el nou marquesat de Pallars, sota domini dels Cardona.