Hàbitat troglodític de la cova de l’Espluguell (el Pont de Claverol)

Situació

Vista exterior de la gran cova que abrigava aquest desaparegut hàbitat.

ECSA - A. Roig

La cova de l’Espluguell es troba situada dins el tall natural del torrent del Forat Negre, obert a la cinglera a uns 1.000 m d’altura, a llevant del poble de Serradell. (ARD)

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG274832.

Ermitage o balma

Aquesta és una cavitat ja d’una certa envergadura, amb un recorregut d’uns 67 m de fondària i una secció de galeria de més de 10 m d’alçària. L’ocupació medieval se centra dins el gran pòrtic d’entrada, on encara s’han pogut identificar restes de murs i paviments situats a diferents nivells, entre els blocs clàstics i les galeries superiors de la cavitat. Tot i així, aquestes bones condicions de la cavitat s’han continuat utilitzant fins no fa gaire temps, condicionant tota l’entrada per a guardar-hi bestiar. Això ha fet que les restes de l’ocupació medieval del nivell inferior de la cova hagin quedat totalment cobertes amb els sediments actuals.

Una primera observació detinguda de tot l’àmbit del pòrtic fa pensar en una utilització del lloc per a una funció defensiva o de control.

S’han localitzat llocs de vigilància permanent amb acumulacions de projectils de pedra per a fones i restes de focs de combustió permanent amb ceràmica de cuina medieval barrejada.

A la cúpula de la galeria, a més de 10 m d’alçària del terra natural, hi ha els encaixos oberts a la roca per a la fixació d’un corredor o galeria artificial potser per a poder controlar millor l’accés a la cavitat.

Són els materials localitzats en superfície, bàsicament fragments de ceràmica, els que poden donar una aproximació dels períodes d’ocupació de la cova, entre els segles XII i XIII si ens atenim al que es coneix actualment. És, sens dubte, un altre jaciment important per a una intervenció arqueològica urgent. (ARD)