Santa Eulàlia o Santa Olària la Vella (el Pont de Claverol)

Situació

Vista del setial d’aquesta església, de la qual es conserven unes escasses filades corresponents als murs.

ECSA - A. Roig

Les ruïnes de l’ermita de Santa Eulàlia, popularment dita Olària, són situades al tossal de Santa Eulàlia, situat a l’oest del poble de Serradell, a l’altra banda del barranc homònim.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG245823.

Per accedir a la capella cal seguir des de Serradell el camí que remunta la vall, fins que s’ha travessat el torrent, a sota mateix de les “agulles de les Picorres”; des d’aquí s’ha d’enfilar per un corriol molt embrossat tota la costa del turó de Santa Eulàlia fins que ja quasi al cim es troben les restes de la capella. (ARD)

Història

No han pervingut fins avui referències documentals d’aquesta capella, de la qual resten tan sols alguns vestigis constructius. (MLIR)

Església

Era un petit edifici d’una sola nau de planta rectangular orientada cap a llevant i capçada amb un absis semicircular. És precisament aquest sector l’únic on encara s’endevina una filada de pedra assentada ja directament sobre la roca, i també l’únic testimoni de l’estructura original de l’edifici. Sense un treball previ de desenrunament és impossible d’identificar la línia de paret dels murs laterals.

L’aparell és format per blocs petits, però bastant regulars, que han estat retocats a maceta i disposats en filades horitzontals, almenys en les poques que es conserven. Es veuen restes del morter de lligament que era de calç, terra i pedra petita.

Per la planta de la construcció i pel tipus d’aparell tan sols es pot confirmar que es tracta d’una obra romànica, però sense poder precisar-ne avui la datació. (ARD)