El “castell” de Serradell (el Pont de Claverol)

Situació

Les cases del capdamunt del poble queden arrenglerades al peu mateix d’una llarga cinglera de conglomerats que encapçalen el fort pendent on s’assenta el poble de Serradell. És, doncs, per sobre dels teulats d’aquestes primeres cases on es poden veure encara les últimes filades d’unes velles construccions que la gent del país coneix com “el castell”. (ARD)

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG269827.

Història

No han arribat als nostres dies notícies històriques documentals d’aquesta construcció, coneguda popularment com a “castell” de Serradell. (MLIR)

Castell

Cada vegada queden menys testimonis de les restes d’aquest edifici, i avui dia ja no es pot seguir tot el perímetre del recinte. Aquest era, en definitiva, un gran àmbit de planta rectangular (d’uns 6 × 8 m), segurament compartimentat en el seu interior i els murs perimetrals del qual s’alcen molt a la vora del tallat de la cinglera. D’aquesta construcció surt un altre mur que envolta el camí carener que venia de les serres altes de Camporan i anava cap a Sorta i Esplugallonga, baixant de la cinglera precisament en aquest indret.

Els murs d’aquestes construccions, conservats a molt poca alçada, pel cap alt a dues filades, són d’un aparell de carreus grans, retocats a maceta i disposats regularment. D’una amplada de 70-80 cm, són lligats amb morter de calç, sorra i terra pedra petita.

Per la tipologia de l’aparell tan sols se’n pot situar la datació dins l’època del romànic, segurament amb una funció de caràcter defensiu i de vigilància. (ARD)