Santa Maria de Toralla, abans Santa Magdalena (el Pont de Claverol)

Situació

Vista de l’absis, la part més característica de la filiació romànica d’aquest temple.

Arxiu Gavín

L’església parroquial de Santa Maria centra el petit poble de Toralla. Per accedir-hi, cal seguir el mateix itinerari que hem indicat en la monografia precedent. (MLIR)

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG286814.

Història

Bé que les notícies sobre el lloc i castell de Toralla es remunten al segle IX, les primeres referències sobre l’església de Toralla són tardanes, de principi del segle XIV.

L’església parroquial de Toralla era dedicada primitivament a santa Magdalena, segons consta en la relació d’esglésies parroquials visitades l’any 1314 pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona en el seu recorregut per l’ardiaconat de Tremp. En la visita pastoral del 1758 era dedicada a Nostra Senyora dels Àngels; tenia com a sufragànics Sant Martí de Torallola i Sant Cristòfol de Puigmanyons. Al 1904 la seva titularitat corresponia a Santa Maria. Actualment, depèn de la parròquia de la Pobla de Segur. (MLIC)

Església

Es tracta d’un petit edifici romànic d’una sola nau sobrealçada en època moderna, i capçat a llevant per un absis semicircular. A la façana de ponent s’aixeca un campanar d’espadanya. La part més genuïna de l’obra original és l’absis construït amb un parament fet de carreus de pedra irregular, intentant filades regulars. No disposa de cap tipus d’ornamentació, però conserva encara l’antiga coberta de lloses. (MLIR)

Bibliografia

  • ACU. Llibre de Visites, 1758, núm. 112, folis 300r-301v
  • ACU. Plan Parroquial del Obispado de Urgel, 1904, pàgs. 274-275
  • ACU. Llibres de Visites del Bisbat d’Urgell, calaix 31/41, vol. V (1314-1315).