Sant Antoni d’Aramunt (el Pont de Claverol)

Situació

Vista interior del sector de capçalera d’aquesta església, totalment ensulsiada, amb l’obertura de l’absis precedida d’un arc presbiteral molt apuntat.

Arxiu Gavín

Les ruïnes de l’església de Sant Antoni es troben entre les cases del poble vell d’Aramunt, al qual s’arriba per una pista que surt de l’entrada al poble nou d’Aramunt. (JAA)

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG347742.

Història

Les referències documentals sobre aquesta església són molt minses i tardanes. En la visita pastoral del 1758 i en la relació del 1904 a la parròquia de Sant Fructuós, consta que la capella de Sant Antoni tenia un sol altar i estava en bon estat. (MLIC)

Església

És un edifici totalment ruïnós i que havia estat fortament transformat abans del seu abandó. L’estructura era d’una sola nau, coberta amb volta de canó, de perfil semicircular i capçada a llevant per un absis semicircular obert a través d’un arc presbiteral de perfil apuntat, ben diferent de l’arc d’obertura de l’absis, de mig punt. Al centre de l’absis s’obre una finestra de doble esqueixada i la porta, resolta en arc de mig punt de grans dovelles, s’obre a la façana de ponent. Aquesta façana en el seu conjunt, inclosa la porta, palesa importants processos de reforma, que també devien afectar la resta de l’edifici, però que pel seu estat de ruïna i embardissament no es poden precisar.

El parament, allà on és visible, posa en evidència un aparell de carreu, escairat sense polir, disposat ordenadament en filades uniformes, i amb la presència de carreus ben tallats i polits en la formació dels arcs de l’absis.

Per l’estat en què es troba, es fa difícil precisar una filiació per a aquest edifici. En la seva part més antiga sembla correspondre a una obra de la plenitud del segle XII, allunyada de les formes més pròpies de l’arquitectura del seu temps. (JAA)