Sant Cristòfol d’Hortoneda (el Pont de Claverol)

Situació

Petit edifici romànic de nau i absis, d’aparell de reble irregular i amb una primitiva coberta de lloses.

Arxiu Gavín

La petita capella de Sant Cristòfol es troba al cim d’un serrat, en un terreny totalment isolat, al sud-est d’Hortoneda.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG421782.

Per anar-hi cal prendre la pista que va d’Hortoneda a la serra del Boumort i en arribar a un barranc cal prendre un corriol que en uns tres quarts d’hora de forta pujada porta a la capella. (JAA)

Història

Tot i que el topònim del lloc d’Hortoneda (Ortoneta) apareix esmentat en la documentació des de l’any 958, no s’han localitzat fins ara escriptures que esmentin l’església de Sant Cristòfol. Així, doncs, l’únic testimoni del seu passat medieval és la seva mateixa arquitectura, que revela les formes d’un edifici construït al segle XII. (MLIR)

Església

És un edifici d’una sola nau, de reduïdes dimensions, coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un absis semicircular obert directament a la nau. La porta d’arc de mig punt, resolta molt rústicament, s’obre a la façana oest, i a la de llevant, al centre de l’absis, hi ha una finestra de doble esqueixada. L’aparell és de reble molt irregular amb tendència a formar filades. L’interior és totalment emblanquinat.

És difícil precisar una filiació o una datació per un edifici d’aquestes característiques, però podem considerar-lo una obra rural bastida durant el segle XII. (JAA)