Sant Aleix (el Pont de Claverol)

Situació

Escasses restes dels murs laterals de l’església, en els quals s’endevina el perímetre de l’absis.

ECSA - J.A. Adell

Les minses restes de la capella de Sant Aleix es troben al bell cim d’un serrat situat al nord de Claverol i que domina el poble.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG347795.

Per anar-hi cal prendre la carretera d’Hortoneda i a uns 2 km de Claverol agafar una pista, en molt mal estat, que en 500 m porta al cim on hi ha la capella. (JAA)

Història

No hi ha referències documentals sobre aquesta antiga capella de la parròquia de Claverol, tot i que el que ens ha pervingut requereix un estudi. (MLIC)

Església

Les restes conservades corresponen als murs laterals d’un edifici d’una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular, del qual s’endevina el perímetre exterior. Devia estar coberta amb embigat de fusta, si tenim en compte l’escàs gruix de les seves parets, que es mantenen en una alçada variable, però no superior a 1,50 m. De les parets, a part el perímetre absidal, es conserven les cantonades amb la façana oest, totalment desapareguda i on devia situar-se la porta, de la qual no hi ha vestigis, com tampoc de cap finestra.

L’aparell és de reble ben ordenat en filades que tenen una certa uniformitat, palesant formes constructives rurals, probablement del segle XI. (JAA)