Torre de Perauba (el Pont de Claverol)

Situació

Torre circular bastida entre un penyal i una cinglera, una de les més ben conservades de la comarca.

ECSA - J. Bolòs

Torre situada en un vessant força abrupte d’una muntanya, sota d’un cingle, a la banda septentrional de la serra del Boumort, damunt del barranc de l’Infern.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG428795.

Cal seguir la pista que surt d’Hortoneda cap a l’est. A uns 6 km, havent passat el coll de la Creu (on cal anar cap a la dreta) i havent deixat endarrere el barranc de l’Infern, cal deixar l’automòbil i seguir a peu una pista forestal que surt a mà dreta i que mena fins a la font de Perauba. La torre és una mica més amunt. (JBM)

Història

No es coneixen referències documentals d’aquesta torre, tot i que les restes conservades mereixen el seu estudi. (PBM)

Torre

La torre és de planta circular. Té un diàmetre intern de 170 cm i el gruix de la paret és de 120 cm. La seva alçada actual és d’uns 7 m. A 0,5 m del cim hi ha un relleix que suposa un aprimament del gruix del mur. Les parets són fetes amb carreus poc treballats, però ben arrenglerats, de mida més aviat petita (15 cm d’alt per 20 cm de llarg, per exemple), units amb un morter de poca qualitat. El costat nord, on hi devia haver la porta, s’ha ensorrat.

La torre és situada sobre una roca. Entre aquesta penya i el cingle que hi ha darrere seu s’estén un prat tancat per un mur gruixut, que potser correspon a un clos per al bestiar o bé a una espècie de muralla. O bé en aquest indret o bé en les feixes que hi ha entre la torre i la font segurament hi havia un poble, actualment abandonat, bé que la seva existència es manté en el record de la gent.

Tot i que no es pot pas assegurar, per les característiques d’aquesta torre sembla més aviat una construcció feta cap a l’any 1000. Cal pensar que, tal com està situada, difícilment podia tenir un recinte adossat. Havia de tenir, per tant, més aviat la funció de torre de guaita, potser amb relació a un lloc de poblament. (JBM)

Bibliografia

  • Bonnassie, 1979-81, vol. II, pàg. 232
  • Buron, 1989, pàgs. 203-204.