Santa Maria de Pessonada (el Pont de Claverol)

La notícia més antiga coneguda d’aquest lloc data del 954, quan el prevere Galeni donà al monestir de Gerri els béns que tenia al lloc de Pessonada.

L’any 1023 és documenta la publicació sacramental del testament de Trudegards, que deixà l’alou que tenia a Pezonada al seu marit, i després d’aquest, a la seva filla Gersén.

No és pot descartar que en un primer moment el nucli de població de Pessonada estigués vinculat a l’església de la Mare de Déu de la Plana, actualment isolada fora del poble.

L’església parroquial de Santa Maria de Peçonada fou objecte de visita per part dels delegats de l’arquebisbe de Tarragona, l’any 1314, en el seu recorregut per les esglésies parroquials de l’ardiaconat de Tremp. Segons la dècima del 1391, el capellà de Pessonada pàgava la quantitat de dotze sous. En la visita pastoral del 1758, l’església de l’Assumpció de Nostra Senyora de Pessonada estava en bon estat, tenia un altar principal, darrere del qual hi havia la sagristia. Les esglésies de Sant Martí de Vilanova i Santa Maria d’Herba-savina n’eren sufragànies. L’any 1904, a més, s’hi agregaren les cases de Carreu. Actualment depèn de l’església parroquial de Salàs.