Sant Martí de Torallola (el Pont de Claverol)

Manquen notícies documentals per a situar la història d’aquesta església en època medieval. Tanmateix, l’existència d’un castell de Torallola, conegut des de l’any 1163, posa en evidència que l’església de Torallola ha de tenir el seu origen en dates no gaire allunyades d’aquesta.

Des del segle XVIII ha estat sufragània de l’església de Toralla. En la visita del 1758, aquesta església, a més de l’altar principal dedicat a sant Martí, en tenia un de secundari, dedicat a la Verge del Roser. En les respostes al qüestionari de Francisco de Zamora, del 1790, s’indica que té cementiri i que “de nuestra iglesia el patrón és el pueblo, de la parroquial és el rector y obispo de Urgel”.