Mare de Déu de la Serreta (el Pont de Claverol)

Situació

Ruïnes de la capçalera amb l’absis al fons, únic element que roman d’aquesta església.

ECSA - J.A. Adell

Les ruïnes de la capella de la Mare de Déu de la Serreta es troben enmig del bosc, entre camps abandonats, a uns 100 m a llevant de les ruïnes del poble vell de Claverol.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG343790.

El poble vell és situat uns 2 km al sud de l’actual poble de Claverol, per una pista, en direcció sud, que s’inicia uns 500 m abans d’arribar al poble actual. (JAA)

Història

No s’han localitzat notícies històriques d’aquesta església. Tanmateix, no es pot descartar que les referències documentals de la parròquia de Sant Cristòfol de Claverol corresponguin a aquesta església, encara que actualment la seva advocació sigui la de Santa Maria. Aquesta identificació és fonamentada per l’emplaçament de la capella, molt propera a les ruïnes del “poble vell” de Claverol. En aquest sentit, doncs, la capella de Santa Maria de la Serreta podria haver estat la parròquia medieval de l’antiga població de Claverol. (MLIC)

Església

Les ruïnes actualment visibles corresponen a la capçalera i a part de la nau d’un edifici de nau única, probablement coberta amb volta de canó, avui desapareguda, i capçada a llevant per un absis semicircular, obert directament a la nau. El mur sud presenta un contrafort i un reforçament del mur absidal, i al nord hi ha un altre contrafort, la qual cosa assenyala clarament que l’edifici ja va presentar problemes d’estabilitat abans de la seva ensulsiada. El mur oest ha desaparegut totalment i no es conserva cap vestigi de la porta o de les finestres. L’aparell és de reble ben ordenat, amb alguna peça ben treballada en punts singulars, que posa de manifest una construcció rústega que podem datar dins el segle XII. (JAA)