Castell d’Hortoneda (el Pont de Claverol)

Situació

Restes de la torre, de planta circular, que juntament amb un mur totalment desaparegut constituïen aquesta malmesa fortalesa.

ECSA - J. Bolòs

El castell era situat al petit turó que hi ha en un dels extrems del poble, que s’estén des del castell fins a l’església.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG387792.

Cal agafar la carretera que surt de la Pobla de Segur i que mena a Claverol i a Hortoneda de la Conca. (JBM)

Història

Malauradament no hi ha notícies històriques directes sobre aquest castell. Hortoneda, topònim conegut des de l’any 958, tenia cinc focs el 1381 i pertanyia a Arnau d’Orcau, feudatari del comte de Pallars. A la darreria del segle XV passà a integrar-se en el nou marquesat de Pallars, que els ducs de Cardona i els seus successors, els Medinaceli, posseïren fins al començament del segle XIX. (PBM)

Castell

Resta poca cosa de l’antic castell d’Hortoneda, que devia ésser format, bàsicament, per una torre i també per un recinte ampli, tal com és usual en aquest tipus de construccions.

A l’extrem oriental d’una esplanada que fa aproximadament 20 m per 20 m, hi ha les restes d’una torre de planta circular. Fou enderrocada al començament d’aquest segle per fer més alta la casa de pagès que hi ha a prop seu. Per les restes d’aquest edifici que s’han conservat, podem suposar que devia tenir un diàmetre intern de 2 m i un gruix dels murs també proper als 2 m. Ara té encara una alçada d’uns 2,5 m. Gairebé no s’han conservat, però, els carreus que devien recobrir les seves cares exteriors; de fet, sols s’observa el reble intern. Segons el record dels veïns del lloc, tenia una porta elevada, tal com és normal en aquest tipus de fortificacions. Aquesta torre fou feta segurament al segle XI. (JBM)

Bibliografia

  • Rocafort, s.d., pàg. 824
  • Abadal, 1955, vol. III(II), doc. 175, pàg. 376
  • Els castells catalans, 1979, vol. VI(II), pàgs. 1 374-1 375 i 1 414
  • Buron, 1989, pàg. 99
  • Puig, 1991, vol. II, doc. 139, pàg. 99.