Mare de Déu del castell de Rivert (el Pont de Claverol)

Situació

Capella romànica d’absis i nau, segurament escapçada a ponent, que es dreça al cim rocós que domina el poble de Rivert.

ECSA - J.A. Adell

La capella de la Mare de Déu del castell és al cim del rocam que domina el poble de Rivert. (JAA)

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG265799.

Història

Tot i que el topònim del lloc de Rivert i el seu castell són esmentats en la documentació als segles X i XI respectivament, d’aquesta esglesiola castellera no s’ha localitzat cap referència. És ben segur, però, que la seva història estigué molt lligada a la de la fortalesa de Rivert. (MLIR)

Església

És una petita església molt transformada, especialment al seu cantó de ponent, on es conserven vestigis d’altres cossos d’edifici que podrien haver format un porxo a ponent que n’allargués la nau. També és possible pensar que originàriament la nau era més llarga que ara. Aquesta és coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un absis semicircular. La porta de l’església s’obre a la façana de ponent. L’aparell és de reble irregular, descurat, que posa en evidència un edifici sense pretensions, datable entre els segles XI i XII. (JAA)