Sant Ambròs de Tor (Alins de Vallferrera)

Situació

Singular capella, l’antiguitat de la qual ha estat objecte de moltes hipòtesis i que avui es troba, però, en un estat de ruïna avançat.

J. Tous

Les ruïnes de l’església de Sant Ambròs es troben isolades en un bosc, a uns 3 km al nord de Tor, seguint el curs del riu, i sense un camí clar per anar-hi. Així, caldrà travessar els camps, sempre seguint aquest riu. (JAA)

Mapa: 34-9(182). Situació: 31TCH700156.

Història

No hi ha cap notícia relacionada amb aquesta capella. Tan sols es pot esmentar el fet, que es repeteix en altres indrets, de l’existència, segons la visita pastoral del 1758, d’un altar a l’església parroquial de Sant Pere de Tor, dedicat també a sant Ambròs. (MLlC)

Església

Planta de l’església, molt rústega, resultat de la poca traça d’uns constructors locals.

J. Rodon

D’una manera similar al que succeí a Sant Miquel de Besan, les reformes introduïdes a l’absis d’aquest edifici han desfigurat totalment la seva estructura interior, aparentant una estructura més complexa que la que tenia en el seu origen.

Originàriament era un edifici d’una sola nau, coberta amb estructura d’embigat, i capçada a llevant per un absis semicircular, aprofundit i obert directament a la nau. La forma absidal fou realitzada de manera barroera i deforme, i a l’exterior el mur circular s’uneix sense solució de continuïtat amb els murs de la nau. L’interior de l’absis fou modificat amb la construcció d’un mur que tanca el fons de l’absis, definint una testera recta, a la qual s’afegí un arc, molt deforme, que juntament amb la part anterior de l’absis defineixen un curiós espai presbiteral, com una mena de doble absis, que fou identificat per Camil Pallàs (Pallàs, 1962) com un símptoma de gran antigor. No obstant això, la posterior anàlisi del procés constructiu, que la ruïna de l’edifici ha permès, ha fet possible aclarir l’estructura i la tipologia original de l’edifici.

La porta, que no correspon amb l’obra original, és situada a la façana de ponent, i al centre de l’absis, pràcticament colgat, hi ha un esvoranc que sembla correspondre a una finestra, d’impossible identificació.

L’apreciació de les característiques constructives i tipològiques de l’església, i la clara relació amb els processos constructius de Sant Miquel de Besan, permeten de matisar les datacions sobre l’església de Sant Ambròs proposades per C. Pallàs (Pallàs, 1962) i X. Barral (Barral, 1981, pàg. 120), que oscil·len entre els segles VIII-IX o X, en qualsevol cas no pas abans del segle XI, dins les tècniques constructives més senzilles i rústegues del seu temps. (JAA)

Bibliografia

  • Pallàs, 1962
  • Sarrate, 1969-70, XXX, pàg. 136
  • Barral, 1981, pàg. 120
  • Vidal-Vilaseca, 1987-90, vol. I, pàg. 368.