Vila i força d’Alins de Vallferrera

La vila d’Alins, situada a 1048 m d’altitud a l’esquerra de la Noguera de Vallferrera, ha estat la capital tradicional de la vall des de l’edat mitjana fins a l’actualitat. En bona part, la història de la Vall Ferrera ha estat indestriable de la de la vila d’Alins i ia seva força, enderrocada des del segle XVI.

A mitjan segle XI la Vall Ferrera es trobava sota la dominació de Guitard Isarn i dels seus fills, Ficapal i Tedball, feudataris del comte de Pallars Jussà. En una convinença datada l’any 1076, Ramon V infeudà la Vall Ferrera i el castell de Gilareny a Ficapal. L’any 1088 Ramon V ja...