Sant Miquel de Besan (Alins de Vallferrera)

Situació

Vista interior de la capçalera de la nau amb l’antic embigat, renovat posteriorment l’any 1986.

J. Camp

La capella de Sant Miquel es troba, totalment isolada, al caire del serrat que separa la vall de Besan de la Vall Ferrera.

Mapa: 34-9 (182). Situació: 31TCH584115.

Per anar-hi cal prendre el corriol que porta a Besan, que surt des de Can Felip, un gran casal que hi ha entre Araós i Ainet de Besan, a peu de carretera. Quan s’arriba al cim del serrat, des d’on és baixa cap a Besan, cal seguir el serrat en direcció a llevant, on cal cercar la capella, molt amagada entre els arbres. (JAA)

Història

No es coneixen notícies documentals sobre aquesta capella. Tan sols sabem que era una capella d’Ainet de Besan l’any 1904. (MLlC)

Església

Planta de l’església, molt matussera, que representa la versió local de les formes romàniques més comunes a l’època.

J. Rodon

Es tracta d’un edifici que palesa nombroses transformacions de la seva senzilla estructura inicial, formada per una nau, coberta amb una estructura d’embigat, refeta l’any 1986, capçada a llevant per un absis semicircular, modificat posteriorment amb la construcció d’uns murs, i una volta de canó, que li donen una curiosa estructura d’un absis trapezial a l’interior i semicircular a l’exterior. Aquesta estructura, totalment allunyada de la concepció original de l’edifici, ha provocat interpretacions errònies també quant a la seva datació (Sarrate 1969), fent-la molt més reculada que el que pertoca realment a l’edifici, que cal situar com una obra rural de la fi del segle XI, o fins i tot del principi del segle següent.

A l’absis hi ha dues finestres de doble esqueixada, que corresponen a l’obra original, com també sembla correspondre-hi una finestra d’una sola esqueixada, situada a la façana sud. En canvi, la porta i la finestra que se situen a la façana de ponent corresponen als processos de reforma que tingué l’edifici. (JAA)

Bibliografia

  • Sarrate, 1969-70, pàg. 134
  • Barral, 1981, pàg. 255
  • Vidal-Vilaseca, 1987-90, vol.I, pàg. 351.