Sant Julià de Coaner (Sant Mateu de Bages)

Situació

L’església es troba al costat de la torre que acabem d’estudiar a l’apartat anterior.

L’església al peu de la torre del castell, vista des del costat de migjorn, amb el mur decorat amb arcuacions i bandes llombardes que s’interrompen a mitja altura.

A. Borbonet

Vista de l’exterior de l’església des del costat de migjorn.

Arxiu Gavín

Aquesta església es trobava dins el recinte del castell de Coaner. Molt aviat degué adquirir la condició de parròquia fins que la perdé en temps moderns.

Història

El lloc de Coaner és documentat des del 960 i l’església apareix citada el 1024...