Sant Miquel de Castelltallat (Sant Mateu de Bages)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, als peus del mateix castell. Des d’un principi degué ser la parròquia de gran part del terme, sobretot del sector nord-occidental. El castell és documentat des del 938, primerament com a Castro Monte Donno, fins que el 996 apareix Castro Tallado, si bé tots dos noms coexistiren durant un temps. L’església de Sant Miquel es troba documentada el 1031, quan un germà del vicari del castell de Castelltallat feu una deixa a l’església de Sant Miquel de Castro Monte Donno. Abans del 1154 trobem documentada la funció parroquial, que ja no abandonà més. L’edifici ha sofert, com la major part dels edificis parroquials, diverses reformes. La primera, ja al final del segle XI, quan el 1081 es feu una deixa per a l’obra de Sant Miquel de Castelltallat; el 1428 se n’hi havien fet d’altres que desconeixem, i diverses dates, 1700, 1729, inscrites en les seves parets, indiquen reformes en el temple primitiu o en el romànic, que l’han trasformat gairebé totalment. Recentment s’hi han fet unes obres de neteja que permeten de comprovar els seus paraments. Actualment el temple està en culte com a parròquia de Castelltallat i el seu edifici es troba en bon estat de conservació.