Santa Eugènia de Governa (Sant Mateu de Bages)

Situació

Aspecte que ofereixen les ruïnes de l’edifici des de l’interior amb l’indret que correspon a la porta d’entrada.

F. Junyent-A. Mazcuñan

Les restes de la capella són emplaçades en una contrada planera, situada entre boscs i conreus, prop del mas Governa, a la banda sud-occidental del terme. Long. 1°36’14” - Lat. 41°47’45”.

Hom hi pot anar per la carretera de Manresa a Calaf. Poc després del quilòmetre 18 i a mà dreta, hi ha una pista que mena a Castelltallat. Les ruïnes de l’església són situades a un quilòmetre escàs de Can Governa, vers el sud-est. (FJM-AMB)

Història

Aquesta capella es trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, al lloc de Governa. No degué passar de capella rural, única funció que és documentada.

El lloc de Governa és documentat des del 955, quan apareix amb la grafia Guerna, mentre que el 1031 ho fa amb la de Governa. L’església, no obstant, no apareix citada fins al 1428, quan entre els llegats que es fan a les esglésies de Castelltallat figura la de Santa Augínia. El 1640 el culte fou traslladat en un temple nou aixecat prop del mas Governa, essent això documentat durant els segles següents (anys 1686, 1724, etc.). (ABC)

Església

De l’edifici romànic, construït el segle XII, només queden alguns fragments de les parets que fan 110 cm de gruix i que, en alguns indrets, s’apropen als 2,5 m d’alçada. Com que la socolada es manté sencera, hom encara pot veure que es tractava d’una petita capella, feta de manera senzilla i austera i obrada amb blocs de pedra sense polir, que es disposen en filades irregulars. Els únics blocs que apareixen polits són els brancals de la porta.

El seu pla és format per una sola nau, llarga i estreta, capçada a llevant per un absis semicircular, que s’obria directament a la nau, sense que hi hagués cap ressalt que fes la degradació. No queda cap vestigi de la finestra que devia il·luminar el presbiteri. Encara que els murs, en alguns punts, arriben pràcticament fins a l’indret d’on arrencava la volta, d’aquesta no hi ha cap rastre, tot i que suposem que devia ésser de canó. Al mur de migdia resta un espai obert, que indica el lloc on s’obria el portal, del qual es conserven els brancals inferiors. En aquest mateix mur, entre la porta i l’absis, hi havia també una finestra d’una sola esqueixada. Pel que sembla els seus murs eren ben llisos, sense cap mena d’ornamentació.

Si bé fa pocs anys que hom hi realitzà algunes excavacions i endreçaments, l’edifici és una ruïna. (FJM-AMB)

Bibliografia

  • Antoni Pladevall: Capelles i santuaris del bisbat de Vic. Santa Eugènia de Goberna, a Castelltallat, a “Full Diocesà”, núm. 3327, Vic 19 de gener de 1975.