Sant Jaume Salerm (Sant Mateu de Bages)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, al lloc antic d’Esdernars, avui conegut com a Salerm. Primerament tingué categoria de parròquia que degué perdre molt aviat i quedà com a capella de la parròquia de Castelltallat. El lloc d’Esdernars és documentat el 1022, situat a Castelltallat i amb la grafia d’Esdernardes. La funció parroquial és comprovada en unes llistes de parròquies del bisbat anteriors al 1154, on apareix la parròquia d’Esdarnars o Esdarriads, entre la d’Aguilar i la de Castelltallat, la qual cosa contribueix a la identificació d’aquesta parròquia, que al final del segle XIII ja havia perdut el nom original, i apareix citada com a Sant Jaume Saliermo el 1285 i segueix apareixent en diversos llegats d’aquesta època. La funció parroquial degué quedar estroncada aviat, inclús el nou nom, ipso Heremo, sembla indicar que el lloc havia esdevingut erm. De fet no apareix en cap de les llistes parroquials del 1361 i 1438. El 1546 ja sembla dependre de la parròquia de Castelltallat, la qual cosa es confirma plenament el 1685 quan figura com a capella de Sant Miquel de Castelltallat. El 1936 el temple fou profanat i restaurat tot seguit, el mateix 1939. Actualment el temple no té culte habitual, i l’edifici es troba relativament en bones condicions.