Sant Jaume Salerm (Sant Mateu de Bages)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, al lloc antic d’Esdernars, avui conegut com a Salerm. Primerament tingué categoria de parròquia que degué perdre molt aviat i quedà com a capella de la parròquia de Castelltallat. El lloc d’Esdernars és documentat el 1022, situat a Castelltallat i amb la grafia d’Esdernardes. La funció parroquial és comprovada en unes llistes de parròquies del bisbat anteriors al 1154, on apareix la parròquia d’Esdarnars o Esdarriads, entre la d’Aguilar i la de Castelltallat, la qual cosa contribueix a la identificació d’aquesta...