Sant Pere de Vilalta (Sant Mateu de Bages)

Situada dins l’antic terme del castell de Sant Mateu de Bages, al lloc de Vilalta. No degué passar de capella rural vinculada al mas Vilalta. El domini de l’església passà del fundador a la canònica de Vic. El lloc i l’església apareixen documentats el 31 de desembre del 1063, quan es jurà el testament d’Ademar Guitard sobre l’altar de Sant Pere de Vilalta el mateix dia que el bisbe de Vic, Guillem de Balsareny, consagrava l’església. En el testament. Ademar donava voluntàriament l’alou de Vilalta, amb cases, torre, terres i vinyes i l’església a Sant Pere de Vic i a la seva canònica. L...