Sant Pere de Cavallers o de Claret (Sant Mateu de Bages)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, al lloc de Claret. No degué passar de sufragània, que és la màxima categoria documentada. El lloc de Claret i l’església de Sant Pere són documentats el 1301 al testament d’un germà del vicari del castell de Castelltallat. Entorn de l’església s’organitzà una vila fortificada però no hi ha documentat el naixement, com a castell, dins el de Castelltallat. Continuen les notícies de la seva existència confirmant-se la seva dependència de la parròquia de Castelltallat com a sufragània des del segle XV. Actualment no s’hi ret culte de manera regular, i el seu edifici es troba en bon estat de conservació.