Santa Eulàlia (Terrassa)

Tenim ben poques notícies d’aquesta església avui desapareguda. La seva existència està documentada el 26 d’abril de 1036, data en què el bisbe Guislabert, amb el consentiment dels comtes Ramon i Ermessenda, la cedeix a l’església de la Santa Creu i de Santa Eulàlia de Barcelona, és a dir a la catedral.

Sabem també que l’any 1601 estava malmesa i profanada; en aquesta data el bisbe Coloma n’autoritza l’enderroc i també el de l’església de Sant Sadurní, per ajudar a la construcció del pont de Sant Pere, al qual destinen les pedres resultants.

La situació exacta del temple s’ignora; s’ha aventurat que podia haver estat situat a la meitat de l’actual carrer de Sant Antoni.