Els òrgans limfoides

Són anomenades òrgans limfoides les diverses estructures en què s’elaboren i diferencien les cèl·lules defensives i també les que participen d’una manera o altra en l’activitat del sistema immunitari en conjunt. Bàsicament, hom diferencia dos grups d’òrgans limfoides: els primaris i els secundaris.

Els òrgans limfoides primaris són els que elaboren, diferencien i maduren les cèl·lules defensives: la medul·la òssia i el tim.

La medul·la òssia és l’estructura que es troba a l’interior d’alguns ossos, dins la cavitat medul·lar. Té per funció l’activitat hematopoètica, és a dir, d’elaborar els...