Els Corominas, a Sabadell

Josep Corominas, el Sec

Josep Corominas i Umbert (1787-1874). (M.Corominas, SA. 150 años de una empresa 1820-1970). Josep Corominas, el Sec, crearà una de les indústries llaneres més importants de Sabadell, que serà continuada pels seus fills Joan Baptista i Zenon i pel seu gendre Antoni Salas.

Josep Corominas i Umbert va néixer el 1797 a Sabadell. El seu pare era paraire i ell un fadristern, fill d’un segon matrimoni. La família procedia de Mura, un poble del Bages, sota la muntanya de Sant Llorenç, però estaven installats a Sabadell des de la primera meitat del segle XVIII, com...