Els Turull, a Sabadell

La primera generació: etapa pre-industrial i política local

Pau Turull i Font

La família Turull.

El cognom Turull està vinculat a Sabadell des del segle XVI, com a mínim. Bertomeu Turull, casat amb Aldonça, eren pares d’un Antoni Turull que el 1597 fou un dels candidats a sagristà del retaule de Sant Feliu, un càrrec honorífic i honorable. No obstant això, a efectes d’aquesta obra el primer personatge de la família és Pau Turull i Font (1766-1844), que representa l’entrada de la família en el segle de la indústria.

Al començament del segle XIX hi ha quatre Turull a les...