Els Llonch, a Sabadell

Els germans Llonch i Matas

La família Llonch.

El cognom Llonch és sabadellenc des del segle XIV, i el trobarem de manera repetida en alguns projectes industrials que s’inicien al segle XIX en el sector de la llana.

La branca industrial més important serà la formada pels germans Rafael, Feliu i Francesc Llonch i Matas, fills d’una família de pagesos establerts prop de Sabadell que passaren a residir al centre urbà, potser fugint de la inseguretat rural. L’hereu, Antoni, es dedicarà a l’agricultura, ja que la família té terres. Els altres tres es posaran d’aprenents en un dels...