Els Casanovas, a Sabadell

Antoni Casanovas i el Vapor d'en Rovira

Antoni Casanovas i Bosch (1785-1867). (Personalidades Eminentes de la Industria Textil Española, 1952). Antoni Casanovas i Bosch serà el titular de l’empresa llanera més important de Sabadell durant la primera meitat del segle XIX.

Antoni Casanovas i Bosch (1795-1867) serà el titular de l’empresa llanera més important de Sabadell durant la primera meitat del segle XIX. Nascut a Sabadell, els seus pares eren pagesos, segons les referències de la família, però el seu pare figura ja com a fabricant de draps des de l’any 1803, en un...