Els Duran i el Vapor de cal Pissit, a Sabadell

La família Duran.

Josep Duran i Sors obrí el seu primer taller de teixits de llana l’any 1827 a Sabadell. Tres anys més tard donà un pas transcendental en transformar la societat en Duran i Companyia. El canvi suposava l’entrada de socis i del capital necessari per a engrandir l’empresa. Significava que hi havia capitalistes disposats a confiar en ell. Aquests capitalistes foren els industrials barcelonins Antoni Miarons i Oms i Josep Dòria i Prats, instal·lats al Carrer Ample. Miarons i Dòria es convertirà, anys més tard, en una casa de banca, ja que les operacions financeres...