Els germans Buxeda. Llaners i vaporistes, a Sabadell

Els germans Domènec i Miquel Buxeda i Crehuet establiren una petita fàbrica de teixits de llana al carrer Jardí de Sabadell, al final de la dècada dels anys quaranta del segle passat. Eren fills de Camprodon i residents a Barcelona, on tenien un comerç de teixits de llana.

El Vapor. Buxeda Vell (Panorama Fotográfico, 1891). Els germans Domènec i Miquel Buxeda seran industrials llaners amb vapor de propietat que llogaran parcialment a altres empresaris.

El 1853 edificaren el que serà anomenat Vapor Buxeda Vell al carrer Sant Pau. Aquest anava destinat a la pròpia indústria, en...