Els Brujas i el Vapor de ca la Patoia, a Sabadell

La família Brujas.

La família dels Brujas és extraordinàriament complexa i està formada per diverses branques i diversos negocis industrials. Hi ha els Brujas i Servat i els Brujas i Pelliser, a l’origen de la que serà L’Electricitat, SA; els Brujas Sayol i les dues branques dels Brujas i Torras. Per a la nostra història ens interessen aquests darrers i, concretament, la branca formada per Agustí Brujas i Torras, casat amb Antònia Romeu.

A. Brujas, Fill i Companyia, encapçalada per Agustí Brujas i el seu fill Mateu, es dedica a la fabricació de teixits de llana de qualitat...