Els Sallarès, pare i fill, a Sabadell

Joan Sallarès i Marra, l'industrial

La família Sallarès.

Joan Sallarès i Marra era fill fadristern d’un sastre. Un sastre una mica especial, ja que l’any 1830 va ser nomenat alcalde de Sabadell. Inicià les seves activitats industrials a la dècada del 1820. Era, és clar, la fàbrica tradicional de draps de llana, que s’afegia a les ja existents.

Es donà a conèixer el 1850 amb motiu de l’Exposició Industrial de Madrid, on guanyà una medalla de plata pels seus draps, patenes, llanetes i teixits de novetats a precios muy cómodos. Pel que es desprèn del quadre adjunt en el qual...