Compte i Viladomat, a Cardona

La família Compte i Viladomat.

L’empresa Compte i Viladomat fou creada per Ramon Compte i la seva esposa Maria Viladomat en el tercer quart del segle XIX. Eren fabricants de teixits de cotó per tradició familiar. Tant els Compte com els Viladomat són noms que abunden en els registres de filadors i cotoners del Berguedà a mitjan segle. Ells, però, s’establiren a Cardona i quedaren fortament vinculats a la vila, que fou el seu centre industrial. L’esposa de Ramon Compte era germana de l’esposa d’Esteve Comellas, el creador de la colònia del Guixaró.

Compte i...