Rafael Ramoneda i els Rosés, a Cornellà

Rosés Germans (Barcelona Artística e Industrial, 1907).

Aquesta història comença amb la de Josep Rosés i Trinxet, participant en la creació el 1838, a Barcelona, de la societat capdavantera en la fabricació de les anomenades puntes de París (vegeu vol. I, Fàbriques i Empresaris “Els metal·lúrgics”, “Els Rosés i les puntes de París”). I serà la d’aquesta empresa metal·lúrgica establerta al carrer de Berenguer el Vell, fins que el 1845 instal·là una màquina de vapor de 10 cavalls i comprovà que els sobrava energia. En lloc de llogar-la a un altre possible estadant i usuari de la...