Els Llaudet i els Espona, a Sant Joan de les Abadesses

Els Llaudet

Josep Maria Llaudet i Bou tenia des de la dècada dels anys vuitanta del segle XIX una fàbrica de rentatge i blanqueig de rebuigs de cotó destinada a netejar màquines al Poblenou, incorporat aleshores al terme de Sant Martí de Provençals. Al carrer de la Riereta de Barcelona hi tenia el despatx, un magatzem de borres de cotó com també una fabriqueta de trenes de jute i cànem per a fer espardenyes al carrer de Carretes, núm. 43, a nom propi, a nom de Llaudet i Companyia i com a Llaudet i Solanas.

Al començament de l’any 1939 i en retirar-se les tropes republicanes la fàbrica...