Els Guixà, a Sant Quirze de Besora

La fàbrica de Sant Quirze de Besora (postal de principi de segle). Els Guixà eren igualadins que s’instal·laren a Sant Quirze de Besora per tal d’aprofitar la força del Ter.

L’empresa Filatures Guixà SA s’anunciava l’any 1927 com la més antiga d’Espanya. Possiblement tenia raó si ens remuntem als orígens segons els llibres de comptabilitat en poder de la família. Aquesta esmenta el 1777 com l’any en què comença la nissaga. Consta que Josep Guixà i Tous tenia una empresa industrial a Igualada el 1815 i que el 1822 comprava cotó de Motril per filar a casa seva.

Aquest Josep...