Els Jover i els Regordosa, a Pont de Vilomara

Els Jover

La família Jover.

La casa Jover i Companyia, establerta a Barcelona, tenia una llarga tradició comercial. Les seves activitats s’iniciaren a la segona meitat del segle XVIII i a mitjan del XIX es mantenia viva i en expansió.

Un comerciant no era un botiguer. Un comerciant era una persona que operava en distintes places, afavorint el moviment de mercaderies o béns entre elles, buscant un guany en una comissió o una diferència de preu o de canvi de moneda. Un comerciant podia actuar en molts sectors diferents.

La casa Jover i Companyia havia obert un despatx i una...