Llorenç Mata i Pons, a Puig-reig. De comerciant a industrial del cotó

Llorenç Mata i Pons (“Cataluña Textil”, 1911). Llorenç Mata i Pons, un dels primers importadors de cotó catalans que es convertirà en industrial al començament del segle XX.

Llorenç Mata i Pons (1847-1911) és el primer i més important exemple del comerciant de cotó que es converteix en industrial cotoner.

El seu oncle i padrí era Llorenç Pons i Clerch, una de les figures més representatives de la burgesia barcelonina de la segona part del segle XIX. Fou un dels fundadors del Crèdit Mercantil el 1863 i prengué moltes i diverses participacions en negocis industrials...